Kiwone Kologogwaarak

Aakumi Toli mendek Kii wone kologo nogogwaarik wiganegwaarak nogo yogobi aret.

tahun 1957 ti paga Wururu unggwi wagak yurak nduk nggwen aret 4 minggu aago paga eeregwaarak.

tahun 1959 ti paga Kiwone it Lani inoone paga aret yorogo mbakugwa konembunuk aret nggaruk togon waganegwaarak. tahun 1960 paga inagugiwak kani kunggi, Ala abu'me tebe yogwe, eeregwaarak.