O Kunume Wurik

Lani maan togon nen o kambunggwi/wukwi manegwarak paga ineebe abu wolonak me aret wonogo nogogwaarak. time wonogwe logonet yi mendek ndi mendek eeriyak wone mbanggwi eeko nogogwaarak.