Kumi Ala mban yogwi menggaarak

Kumi yi ko'lu kime we puk wonogolik Ala mban inom wone mbanggo menggaarak ineebe wonogwe yi aret. it inamendek lek kagak kwe, puk aga'lek aakumi o Papua paga wonogwe abok aret inake tamban eeko menggaarak o. 

it kumi ti mban lek kwe aap Ala ayeloman maan nen tebe yeregwaarak inom eekwi menggaarak ti aret o.