Nit Lani Ninobabut

Kiwone awo unggwi waga'lek kagak wonogogurak nogo yi aret, aap yi endage Iyogomonuk Yikwa, tahun 1957 ogur eeregwaarak yi aret.

ala ake pugwi.jpg