Ala Ake Pugwi

Ala ake pugwi yi aret

Ala wone awo unggwi wagagerak me, mbo pulik abu nggaruk togon aret kologo nogogwaarik puk logolek o. Nabelan -Kabelan wone muk kologorak kwe, ninorewi eegu awo konengga'lek aret wonogwe nogo yoranawok aret o, yinuk, inamindik-inamendek lek kagak aret kwe, kagak Ala wone wonok yoranet nogogwaarak o.

Ala wone muk aret yi o ndi o time yora nagarak me, inawu kuwak eerogo nappiyawok o, yogo nogogwaarik, yi aggen ndi anggen yugu nogo mbambunuk wu kumbunuk nappiyareegwaarak o.